Kastrácia psa


Psi v čase pohlavných túžob, zväčša vyprovokovaných intaktnými samicami v okolí sú ako ´odtrhnutí z reťaze´. Sú neovládateľní, často agresívny so sklonom k potýčkam, po útekoch sa túlajú, čím sa vystavujú riziku autoúrazu či inej nehody a často cestu domov už vôbec nenájdu. Okrem toho môžu prejavovať pohlavné spávanie aj voči predmetom v domácnosti, či  jej ostatným členom, čo majitelia vnímajú ako veľmi negatívny jav.

Výhody kastrácie psa

  • Zabránenie neželanej reprodukcii a produkcii šteniat
  • Eliminácia nežiadúceho správania (agresivita, neposlušnosť, túlanie sa, značkovanie močom)
  • Eliminácia ochorení pohlavných a testosterón dependentných orgánov:
  1. Odstráni sa riziko vzniku benígnej hyperplázie prostaty a jej komplikácií, predíde sa nádorovým či zápalovým ochoreniam semenníkov, hepatoidných žliaz v sliznici análneho otvoru a hyperplázii nadchvostovej žľazy. U kastrovaných psov sa takmer nevyskytuje nepríjemný výtok z predkožkového vaku. 
  2. Osobitným prípadom je, keď nedôjde k zostúpeniu semenníka do mieška, hovorí sa tomu kryptorchid, čo ho výrazne predisponuje k vzniku nádoru kryptorchidného semenníka a kastrácia sa stáva nutným, až život zachraňujúcim, preventívnym zákrokom. (Iné ošetrenie kryptorchidného resp. ektopického semenníka, jeho repozíciou do mieška nie je predmetom tohto článku.)   

Nevýhody kastrácie psa

  • Inkontinencia, ktorá je však oveľa zriedkavejšia ako u sučiek ale taktiež sa dá efektívne medikamentózne liečiť.
  • Možný zvýšený apetít a sklony k obezite sa budú musieť korigovať diétou a pohybovou aktivitou.

V akom veku kastrovať psa ?

Prakticky kedykoľvek od pubertálneho veku, teda keď psík začne vykazovať nežiadúce pohlavné správanie až pokiaľ je kastrácia ešte stále prínosom u seniora, resp. po zvážení anesteziologicko-chirurgických rizík. Tu treba spomenúť, že aj po kastrácii môže pretrvávať v tele významná hladina testosterónu až po dobu 6 týždňov , a teda aj typické samčie správanie. Dokonca krátko po zákroku môže byť pes schopný nakryť fenu. Čím dlhšie pes praktikuje svoje zlozvyky nakrývať predmety v domácnosti, tým zložitejšie sa toho aj po kastrácii zbavuje.
Ak nemáme vážnejší, horeuvedený dôvod kastrovať psíka už v puberte, je vhodné naplánovať zákrok po dosiahnutí jeho telesnej dospelosti, čo je vo veku od 12 mesiacov (malé plemená) do približne 18 mesiacov (veľké plemená).

Ako zákrok prebieha ?

Pes by mal byť predvedený po 12 hodinovej hladovke v deň objednaného termínu, v začiatku ordinačných hodín. Bude riadne klinicky vyšetrený, ak je nutné iné vyšetrenie ako rozbor krvi, RTG hrudníka, kardiologické vyšetrenie, zväčša ho indikujeme a vykonávame už v čase dohadovania termínu zákroku. U jedincov do 4 rokov, klinicky zdravých, bez zjavných zdravotných problémov v anamnéze, nie je nutné iné ako klinické vyšetrenie. Pes bude po zkľudnení uvedený do celkovej anestézie, s monitoringom životných funkcíí počas zákroku a infúziou počas celého zákroku až do úplného prebratia sa z narkózy. Budú mu aplikované antibiotiká  ako prevencia infekcie a analgetiká na dobu nutnú k odstráneniu dyskomfortu spojeného s pooperačnou bolesťou. Oba semenníky budú odstránené cez jeden, primerane veľký rez, lokalizovaný tesne pred mieškom. Rana bude zašitá buď niekoľkými vonkajšími stehmi, ktoré sa o 10 dní vyberú, alebo vnútrokožným stehom, ktorý nebude vôbec vidieť a ani sa neskôr vyberať. Niekoľko dní po zákroku môže dôjsť k miernemu opuchu prázdneho mieška, ktorý môže pôsobiť dojmom, že sa v ňom stále semenníky nachádzajú. Eliminovať tento efekt sa dá použitím inej metódy kastrácie, pri ktorej sa odstráni okrem semenníkov aj celý miešok . Metóda sa zvolí podľa predošlého dohovoru s majiteľom a s prihliadnutím k vhodnosti u konkrétneho jedinca. Psík pôjde domov ešte v ten istý deň, pred koncom ordinačných hodín, alebo po telefonickom dohovore s majiteľom. Dostane plastový ochranný golier, aby si ranu nelízal a o 2 až 3 dni sa nám príde ukázať aby sme skontrolovali, či je všetko v poriadku.