Čipovanie a cestovné pasy


Čipovanie psov a mačiek a fretiek

Čipovanie znamená nezameniteľné označenie zvierat pomocou mikročipu aplikovaného do podkožia zvieraťa. Čipovanie je momentálne v SR dobrovoľné, povinne musia byť čipované iba tie psy, mačky a fretky, ktoré cestujú mimo SR.

microchipMikročip sa aplikuje pomocou aplikátora (podobá sa väčšej ihle) do podkožia na ľavú stranu krku zvieraťa. Jeho veľkosť je podobná zrnku ryže, aplikácia je rýchla, jednoduchá, takmer nebolestivá. Pes si prítomnosť čipu neuvedomuje. Materiál, z ktorého je čip vyrobený, je nedráždivý, ale  podporuje jeho prichytenie v mieste aplikácie. Putovanie čipu v podkoží je zriedkavé, ale nie vylúčené.

Každý čip má nahraté číslo, ktoré slúži na identifikáciu daného zvieraťa.

Prečo čipovať svoje domáce zvieratko?

  1. V prípade straty alebo odcudzenia je zvieratko ľahko identifikovateľné a je možné ho vrátiť majiteľovi
  2. Podmienkou vystavenia cestovného pasu je začipované zvieratko

Evidencia čipovaných zvierat

syringeVšetky čipované zvieratá sú evidované v Centrálnom registri spoločenských zvierat (https://www.crsz.sk),  ktorý je vedený Komorou Veterinárnych lekárov SR. Údaje sú v elektronickej databáze a nie je nutné spolu s čipom vystavovať aj pet pas.

Centrálny register obsahuje všetky údaje o čipovanom zvierati:
  • druh zvieraťa, meno ,vek, pohlavie,plemeno, farba srsti
  • meno, adresa a kontaktné údaje majiteľa
  • údaje o očkovaní, ošetrení proti vonkajším a vnútorným parazitom
Ak je potrebné overiť totožnosť zvieraťa, čítačkou sa zosníma číslo mikročipu, ktoré sa vyhľadá v registri zvierat. Zariadenia na čítanie mikročipov sú bežne dostupné vo veterinárnych ambulanciách, útulkoch, záchytných staniciach zvierat, letiskách a pod.

Kedy čipovať ?

Neexistuje žiadna minimálna veková alebo váhová hranica od kedy je čipovanie možné. Skúsenosť hovorí, že aj niekoľko týždňové šteniatka čivavy vedia zniesť aplikáciu čipu statočne. Obranná reakcia psíka pri čipovaní súvisí skôr s jeho citlivou povahou ako bolestivosťou zákroku. A veľkú rolu zohrávajú aj zbytočné obavy majiteľa, ktoré pes vycíti a podľa toho sa aj správa.

Cestovné pasy

Cestovný pas je nevyhnutným dokladom potrebným na cestovanie so psom, mačkou, fretkou. Podmienkou jeho vystavenia je zviera označené mikročipom.

Každý cestovný pas obsahuje údaje o zvierati a jeho majiteľoch. Poverený veterinárny lekár zaznamenáva do pasu absolvované očkovania, ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom, potvrdenia o zdravotnom stave, eventuálne výsledky sérologického vyšetrenia na besnotu. (Očkovanie vykonané nepovereným veterinárom zaznačené do pasu je pre účely premiestňovania neplatné).

Vystavovanie cestovných pasov

Cestovné pasy pre psy, mačky a fretky vydávajú poverení veterinárni lekári. Ich zoznam je zverejnený na stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (www.svps.sk).
Vydaný pas nahrádza dovtedy používaný očkovací preukaz.

Evidencia cestovných pasov

Každý pas má svoje evidenčné číslo, pod ktorým je uvedený v Centrálnom registri spoločenských zvierat (www.crsz.sk), ktorý prevádzkuje Komora Veterinárnych lekárov SR. Pri jeho strate, odcudzení, znehodnotení sa povereným veterinárnym lekárom zruší jeho platnosť. Taktiež zmeny v informáciách o zvierati a majiteľovi je oprávnený vykonávať iba poverený veterinár.

Pes, mačka, fretka musia byť sprevádzané platným pet pasom pri premiestňovaní mimo EU, tak isto ako na území členských štátov. O presných podmienkach vycestovania do jednotlivých krajín (EU aj mimo EU) sa v predstihu informujte u svojho veterinárneho lekára.

Pet Pas