Mačky


Očkovanie mačiatok

Základná vakcinácia mačiat by mala byť proti nasledujúcim infekčných ochoreniam:

 • herpesviróza (R)
 • caliciviróza (C)
 • infekčná panleukopénia (P)
 • besnota (R)
   
 Vakcinačná schéma pre mačiatka:
 1. vakcinácia            8-9. týždeň (CRP)
 2. vakcinácia          11-13.týždeň (CRP)
 3. vakcinácia          14-16. týždeň (CRP)
 4. vakcinácia          16. týždeň a neskôr (R)              

Očkovanie dospelých mačiek
 • infekčné ochorenia      1x/rok
 • besnota                     1x/2-3 roky (podľa druhu použitej vakcíny)

Úskalia očkovania u mačiek

U mačiek je najväčším problémom samotná chránenosť po vakcinácii a možný vznik postinjekčného sarkómu.
Ide o to, že aplikácia trojzložkovej vakcíny proti caliciviru, herperviru a infekčnej panleukopénii, chráni 100%-ne iba proti jedného z týchto infekčných ochorení a to panleukopénii.

Žiaľ, vakcinácia proti herpesviru a caliciviru vaše zvieratko nechráni na 100%, u mačiatok, ktoré sú vakcinované proti týmto infekčných ochoreniam, može dôjsť k prepuknutiu infekcie, avšak jej príznaky sú oveľa miernejšie ako u zvierat neočkovaných.

Herpesvírus je veľmi zákerný, môže prežívať v organizme mačky dlhé roky v latentnom štádiu a k jeho reaktivácii dochádza počas stresu alebo oslabení imunity vďaka inému ochoreniu. Vtedy dá o sebe vedieť a klinické príznaky ochorenia sa môžu naplno prejaviť.

Postinjekčný sarkóm

Je to nežiadúca reakcia po očkovaní vyskytujúca sa iba u mačiek, nie u psov.
Ide o bujnenie tkaniva, ktoré môže narásť do veľkých rozmerov. Vyskytuje sa po očkovaní proti besnote alebo mačacej leukémii. Jediná možnosť ako ho odstrániť, je chirurgická cesta.

Aby sme minimalizovali výskyt tejto reakcie, vakcinujeme mačky na miesta (do podkožia na ľavej alebo pravej strane brucha alebo do podkožia na ľavej alebo pravej strane zadnej končatiny), ktoré odporúča svetová organizácia veterinárnych lekárov malých zvierat, kvôli menšiemu riziku. Tieto miesta sú odporúčané z dôvodu jednoduchšieho chirurgického odstránenia postinjekčného sarkómu, ak sa náhodou vyskytne.

Doplnkové očkovania u mačiek
 • chlamydióza
 • vírusová leukémia
Pred vakcináciou proti mačacej leukémii je nutné zobrať mačke krv na sérologické vyšetrenie. Iba tie mačičky, ktoré sú sérologicky negatívne, je možné vakcinovať.