Králiky


Očkovanie mladých králikov
 

Králici sa očkujú proti týmto infekčným ochoreniam:

  • mor (RHD - rabbit haemmorrhagic disease)
  • myxomatóza

Králiky očkujeme novou vakcínou, ktorá je k dispozícii už aj na Slovensku. Ide o vakcínu Nobivac Myxo-RHD, ktorá chráni králikov proti obidvom týmto infekčným ochoreniam naraz. Vakcína sa pichá pod kožu, pre králika očkovanie nie je bolestivé, maximálne sa v mieste vpichu môže objaviť opuch, najviac však do priemeru do 2 cm, ktorý vymizne v priebehu dvoch týždňov po očkovaní.


Vakcinačná schéma pre mladé králiky

  1. vakcinácia            od 5. týždňov veku
  2. vakcinácia            o rok od prvého očkovania
     
Očkovanie dospelých králikov

  • mor a myxomatóza           1x /rok vakcínou Nobivac Myxo-RHD

 

MYXOMATÓZA
 

O aké ochorenie ide a čo ho spôsobuje?

Infekčné ochorenie králikov a zajacov spôsobené vírusom Myxomatózy. Je prenosné priamym kontaktom medzi zvieratami, ale aj prostredníctvom krmiva, rôznych chovateľských pomôcok, prachu, dokonca lietajúceho hmyzu ! Inkubačná doba je 7-10 dní.

Príznaky ochorenia

Bujnenie spojivového tkaniva navodené vírusom má za následok vznik opuchov objavujúcich sa spočiatku v oblasti očí, pyskov, uší, konečníka, neskôr vznikajú v podkoží uzlíky-myxómy rozširujúce sa po celom tele. Pozorujeme výtok z očí, nosa (až zlepenie viečok a nosných otvorov), dochádza k zdureniu na slizniciach dýchacích ciest a dýchanie sa stáva sťaženým. Vážnou komplikáciou môže byť až zápal pľúc.

Prognóza

Ochorenie je neliečiteľné a často končí do 14 dní smrťou.

Očkovanie

Pravidelná vakcinácia (aj doma chovaných, izolovaných zvierat) spoľahlivo ochráni pred vznikom ochorenia.


MOR KRÁLIKOV (vírusová hemoragická septikémia)
 

O aké ochorenie ide a čo ho spôsobuje?

Vysoko nákazlivé, smrteľné ochorenie, postihujúce výhradne králiky. Pôvodcom je Vírus virovej septikémie králikov, podobný Kaliciviru, ktorý je veľmi odolný v prostredí, hlavne ak je ukrytý v organickom materiáli. Prenáša sa, podobne ako myxomatóza, priamo, nepriamo a tiež prostredníctvom hmyzu. Vnímavé sú však len králiky staršie ako 2 mesiace.

Príznaky ochorenia

Vírus napáda takmer všetky orgány v tele. Po krátkej inkubačnej dobe (2-3 dni) sa objavujú nešpecifické príznaky ako: nechutenstvo, apatia, strata plachosti, horúčka. Pri menej akútnom priebehu ochorenia môžeme pozorovať krvácanie z nosa, sťažené dýchanie, nekoordinované, alebo plávajúce pohyby, ochrnutie, kŕče.

Prognóza

Smrť nastáva takmer na 100%, a to v priebehu 12-48 hodín. Králiky, ktoré sa javia ako zdravé a v dobrej kondícii, chovateľ nájde ráno mŕtve. Pitvou  sa zistia krvácaniny vo vnútorných orgánoch, zápal pľúc, čriev, mozgu a miechy.
 
Očkovanie

Proti tomuto ochoreniu existuje efektívna ochrana vďaka vakcinácii, ktorá sa vykonáva kombinovanou vakcínou proti moru a myxomatóze.