Psy


Očkovanie šteniat

Základné očkovanie šteniatok by malo obsahovať vakcíny proti nasledujúcim infekčných ochoreniam:

 • Psinka (D - distemper)
 • Parvoviróza (P - parvovirus)
 • Infekčná hepatitída (A - adenovirus alebo H - hepatitis)
 • Parainfluenza (Pi - parainfluenza)
 • Leptospiróza (L - leptosirosis)
 • Besnota (R – rabies)

Vakcinačná schéma pre šteňatá:
 1. Vakcinácia           8-9. týždeň(DHPPi)
 2. Vakcinácia         11-13. týždeň (DHPPi + L)
 3. Vakcinácia         14-16. týždeň (DHPPi + L)
 4. Vakcinácia         16. týždeň a neskôr (R)

 Očkovanie dospelých psov

 • infekčné ochorenia             1x/rok
 • besnota                            1x/2-3 roky (podľa druhu použitej vakcíny)

Pozor, zmena ohľadom očkovania proti besnote !!!

Ešte donedávna bolo očkovanie proti besnote povinné zo zákona vykonávať 1x/ročne.
Od 1.11.2011 však platí nový zákon, ktorý mení túto povinnosť a to nasledovne:
 • Psy musia byť zo zákona povinne zaočkovaní proti besnote v intervale, akom uvádza výrobca použitej vakcíny
 U väčšiny vakcín, ktoré sa použivajú na očkovanie proti besnote, je udávaná platnosť vakcíny po dobu 2 rokov.