Príčiny kašľa u mačky


Podobne ako u psov, i keď menej častejšie, trpia aj mačky rôznymi ochoreniami dýchacieho aparátu, ktoré sa prejavujú viac či menej intenzívnym kašlom. Príčina kašla môže pochádzať buď z horných dýchacích ciest (nos, nosohltan, hrtan, priedušnica) alebo z dolných dýchacích ciest (pľúca, priedušky, priedušinky), skôr výnimočne je dôvodom ochorenie srdca.

To, či sa jedná o problém v horných alebo dolných dýchacích cestách rozozná veterinár na základe klinického vyšetrenia. Majiteľovi mačky môžu napovedať príznaky ako výtok z očí, z nosa, pohyby hrudníka. Ak mačka dýcha veľmi hlasno, namáhavo a zrýchlene, prípadne má  zmeny celkového klinického stavu ako horúčka, nechutenstvo, apatia, nadmerná únava, slabá tolerancia už aj malej záťaže, pravdepodobne sa bude jednať o problém, ktorý pochádza z dolných dýchacích ciest.

Príčiny kašľa u mačky vychádzajúce z horných dýchacích ciest sú : 

  • prítomnosť cudzieho predmetu  - osina, kostička alebo čokoľvek iné, zakliesnené v dýchacích cestách
  • infekčné ochorenia – najčastejšie vírusového pôvodu (herpesvírus, kalicivírus –  pri týchto ochoreniach však skôr pozorujeme kýchanie, nie kašel), menej často sa jedná o bakteriálne infekcie (bordetella, chlamýdie atď.)
  • nasofaryngeálne polypy – polypy v nosohltane, ktoré sú často spojené s prítomnosťou výtoku z nosa
Vyššie uvedené príčiny zvažujeme, ak na pľúcach nie je žiaden auskultačný nález, čo znamená, že veterinár pri počúvaní mačky fonendoskopom nezaznamená žiadne neštandardné zvuky (chrapoty, pískoty, pukanie, vŕzganie, zostrené dýchanie), ale naopak zjavný je nález v oblasti hrtanu alebo priedušnice. Nálezom sa myslí začervenalé hrdlo, tonsily (mandľe), auskultačný nález v tejto oblasti, hrtan a trachea sú palpačne (pri tkzv. hmataní prstami) vydrážditeľné ku kašlu. Niekedy bývajú aj zväčšené lymfatické uzliny, ktoré sa nachádzajú pod spodnou čeľusťou, nie je to však vždy pravidlom.

Príčiny kašľa, ak je problém v dolných dýchacích cestách :

  • Ochorenie priedušiek (bronchitída alebo  mačacia astma)

Sú to ochorenia, ktoré postihujú dolné dýchacie cesty – priedušky a priedušinky, nie samotný pľúcny parenchým. Podstata ochorenia je v tom, že v dôsledku premrštenej reakcie dýchacích ciest na rôzne exogénne stimuly, dlhotrvajúceho zápalu a nadmernej produkcie hlienu v dýchacích cetách dochádza k trvalému zúženiu dýchacích ciest. Podľa toho, ako veľmi sú priedušky postihnuté, mačka môže vykazovať striedavé alebo trvalé príznaky, ako zrýchlené a namáhavé dýchanie, kašel (akoby sa snažila vykašlať niečo, čo jej vadí v hrdle). Kašel môže pripomínať zvracanie, s ktorým si ho aj mnohí majitelia mačiek často zamieňajú. Kašel sa môže objavovať hocikedy počas dňa, môže trvať krátko alebo taký záchvat kašla môže trvať aj 10-15 minút. Mačky, ktorých stav je veľmi vážny, zvyknú dýchať s otvorenou papuľkou, labky majú odtiahnuté od hrudníka, môžu mať cyanotické (namodralé) sliznice. Takýto stav je však už veľmi vážny a životohrozujúci. Zvyčajne sa ochorenie má tendenciu prejavovať ako chronický dlhotrvajúci problém s rôznou intenzitou príznakov. Bežne sa ochorenie nazýva mačacia astma.

  • Zápal pľúc (pneumónia)

Zápal pľúc môže byť najčastejšie bakteriálneho alebo parazitárneho pôvodu, veľmi ojedinele plesňového pôvodu. Čo sa baktérií týka, u mačiek sa môžeme  pri zápale pľúc stretnúť s baktériami ako Mycoplasma, Bordetella bronchiseptica, Pasterella multocida, Escherichia coli, Mycobacterium bovis, Mycobacterium microti). Mačky sa najčastejšie nakazia týmito baktériami pri lovení, kedy požierajú rôžnych hlodavcov alebo vtáčikov. Medzi parazitov, ktorí sú príčinou kašla u mačiek patria – Toxoplasma gondii a Aelurostrngylos abstrusus. Toxoplasma je skôr zriedkavou príčinou kašla, parazita s názvom Aelurostrongylus môže mať však až 20% všetkých mačiek, ktoré sa pohybujú bežne vonku. Tento parazit však zriedkavo spôsobuje klinické príznaky, ak sa vyskytnú, je to skôr u mačiek s oslabenou imunitou. Mačky sa nakazia požieraním slimákov, hlodavcov, plazov alebo vtákov.

  • Neoplazia (nádorové ochorenie) – buď ide o primárne nádorové ochorenie pľúc alebo sa jedná o metastázy nádorov z iných orgánov do pľúc
Primárne nádory pľúc sú u mačiek sú zriedkavé, väčšinou sa jedná o metastázy.
  • Cudzie telesá - kedy dochádza k ich vdýchnutiu a dostanú sa až do priedušiek
     
  • Edém pľúc - ide o zriedkavú príčinu kašla u mačiek, dôvodom je zlyhanie srdca

Špeciálnou kapitolou je tkzv. srdcová červivosť, s ktorou sa už dá v dnešnej dobe stretnúť aj v našich zemepisných šírkach. Srdcovú červivosť spôsobuje parazit s názvom Dirofilaria immitis, preto sa aj ochorenie zvykne nazývať dirofilarióza. Srdcové červy sa dajú nájsť aj pri ultrasonografickom vyšetrení, usídlia sa v pľúcnych artériách a pravom srdci.

Ako rozoznať jednotlivé ochorenia ?

V prvom rade je dôležité auskultačné vyšetrenie hrudníka fonendoskopm, posúdenie celkového klinického stavu mačky, rentgenologické vyšetrenie hrudníka, ktoré je v tomto prípade dôležitou súčasťou. Pri diagnostike nám môže pomôcť vyšetrenie trusu na prítomnosť pľúcnych parazitov ako je Aelurostrongylus abstrusus. Ďalej je takisto dôležité aj vyšetrenie krvi, hlavne krvného obrazu, kde napr. prítomnosť eosinofilov (to je jeden druh bielych krviniek) nás môže smerovať k parazitárnemu ochoreniu pľúc alebo mačacej astme. Medzi ďalsie metódy diagnostiky patria – orotracheálny výplach alebo bronchoalveolárna laváž. Pri oboch týchto metódach sa aplikuje isté množstvo sterilného fyziologického roztoku do priedušnice alebo do priedušiek a následne sa tekutina naspäť odsaje. Spolu s fyziologickým roztokom, ktorý sme tam predtým aplikovali by sa nám malo podariť nasať do striekačky aj bunky, ktoré sa tam nachádzajú. Takto aspirovaná tekutina slúži potom na ďalšie vyšetrenie – posúdenie prítomnosti jednotlivých buniek. Ako doplnkové vyšetrenie, ak je to nutné a dostupné, sa robí bronchoskopické vyšetrenie, kedy sa pomocou malého endoskopu = bronchoskopu priamo posúdi, ako vyzerá sliznica priedušnice a malých bronchov.

Liečba ochorení dýchacieho aparátu

Keďže ochorení dýchacieho aparátuí je u mačiek mnoho, liečba je samozrejme individuálna na základe vyhodnotenia jednotlivých vyšetrení a klinického stavu zvieratka.

Prognóza ochorení

Pokiaľ ide o ochorenia infekčné (bakteriálne alebo parazitárne), prognóza je veľmi priaznivá, keďže pri nasadení vhodnej terapie vieme chorú mačičku úplne vyliečiť. Vírusové ochorenia môžu byť niekedy dosť problematické, keďže mačka má vírusy trvalo niekde v organizme a príznaky sa môžu prejaviť vždy pri oslabení imunity. Najhoršie je to s mačacou astmou, ktorá nie je vyliečiteľná, je to ochorenie, ktoré sa dá z dlhodobého hľadiska dobre manažovať, niektoré mačičky potrebujú terapiu denne, niektoré iba počas dní, kedy u nich dochádza k zhoršeniu stavu.

Ak má Vaša mačička akýkoľvek dýchací problém, neváhajte a kontaktuje nás, radi Vám pomôžeme.