Preventívna prehliadka u psa a mačky


Kedže miera starostlivosti zo strany majiteľov a kvalita výživy záujmových zvierat neustále stúpa, žijú teraz oveľa dlhšie ako tomu bolo kedysi. Avšak podobne ako u ľudí, tak aj u zvierat spolu so zvyšujúcim sa vekom stúpa množstvo ochorení, s ktorými sa môžu potýkať. V dnešnej modernej dobe však máme veľa možností ako závažným ochoreniam buď úplne predchádzať alebo ich diagnostikovať vo veľmi skorom štádiu, kedy ich je možné efektívne liečiť alebo minimálne spomaliť až úplne zastaviť ďalší postup ochorenia.

V tomto majú veľký význam preventívne prehliadky, čo znamená, kontroly zdravotného stavu zvieratka. Takisto ako každý dospelý človek by ic aj psi a mačky mali absolvovať pravidelne v časových intervaloch, ktoré sú vhodné pre daný vek zvieratka.  

Ako často absolvovať preventívnu prehliadku so psom alebo mačkou ?

U mladých zvierat v dobrom zdravotnom a stave s priaznivou rodinnou (plemennou) anamnézou postačí dôkladné klinické vyšetrenie veterinárom v rámci každoročnej vakcinácie. Ak má zvieratko 4 roky a viac, je už na čase toto vyšetrenie rozšíriť aj o základné laboratórne vyšetrenie krvi a moču a pri opakovaní takejto prehliadky o 2 roky už realizovať aj ultrazvukové vyšetrenie brucha. Vhodné je v preventívnych prehliadkách pokračovať v minimálne dvojročnom intervale až do dosiahnutia geriatrického veku a následne interval prehliadok zkrátiť na jedenkrát za rok.

Ak so zvieratkom nechodíte na pravidelné kontroly jeho zdravotného stavu v mladom veku, bolo by s tým vhodné začať najneskôr v čase, kedy sa už vek zvieratka považuje za pokročilejší až geriatrický.

Vtedy totiž riziko vzniku rôznych onkologických, metabolických, endokrinných, kardiologických, neurologických a degeneratívnych ortopedických ochorení značne narastá.

Kedy možno psa alebo mačku považovať za geriatrického pacienta ?

U veľkých plemien psov sa hovorí o geriatrickom veku, pokiaľ sú starší ako 6 rokov, u stredných plemien psov do 25 kg sa uvádza hranica okolo 7-8 rokov a u malých plemien psov hranica okolo 10 rokov veku. U mačiek je to vek okolo 7-8 rokov bez ohľadu na plemeno. 

Toto su vekové hranice, od ktorých sa bežne odporúča, aby psi a mačky absolvovali pravidelné preventívne prehliadky. Najvhodnejšie je však stanoviť harmonogram prehliadok a špecifikáciu vyšetrení prísne individuálne, podľa plemena, životného prostredia a štýlu, vrodených abnormalít a predispozícií u konkrétneho jedinca. Toto je vždy predmetom diskusie už pri prvej návšteve šteniatka vo veterinárnej ambulancii.

Ako taká preventívna prehliadka prebieha ?

Na základe údajov o zvieratku, veterinárny lekár určí prioritu vyšetrení. Jedná sa o nasledujúce úkony:
 1.  základné klinické vyšetrenie (zhodnotenie celkového zdravotného stavu - kondícia zvieratka, kvalita srsti, auskultačné vyšetrenie hrudníka fonendoskopom, palpácia brucha, vyšetrenie stavu ústnej dutiny a zubov, kontrola uší otoskopom, základné vyšetrenie očí a viečok, kontrola vonkajšich pohlavných orgánov, palpácia kože a povrchu tela s ohľadom na prítomnosť novotvarov, hernií... hrčky na koži a ich vyšetrenie atď.)
 2. vyšetrenie moču vrátane špecifickej hmotnosti a vyšetrenie trusu na prítomnosť parazitov a skrytého  krvácania
 3. hematologické (krvný obraz nám dáva informáciu o počte a kvalite červených a bielych krviniek, krvných doštičiek a prítomnosti krvných parazitov) a biochemické (informuje o fungovaní jednotlivých orgánov a metabolizme) vyšetrenie krvi
 4. ultrasonografické vyšetrenie brušnej dutiny - odhalí zmeny štruktúry orgánov, prítomnosť nádorov...
 5. rentgen hrudníka - odhalí veľkosti srdca, zmeny na pľúcach, nádorové procesy v hrudnej dutine...
Medzi najčastejšie príčiny úmrtia u psov a mačiek v geriatrickom veku patria onkologické ochorenia, ochorenia srdca, obličiek, endokrinné ochorenia.

Aký je význam preventívnej prehliadky u starších psov a mačiek ?

Snažíme sa zachytiť patologické stavy (ochorenia súvisiace so zvyšujúcim sa vekom zvieratka) v čo najskoršom štádiu, ako je to možné. Len tak vieme bezodkladne a čo najúspešnejšie zahájiť vhodné opatrenia, nasadiť správnu terapiu, čo môže na začiatku predstavovať celkom jednoduchý úkon. Nepovšimnuté, rozvinuté, chronické ochorenie má zbytočne katastrofálne dôsledky spojené s utrpením zvieratka a aj jeho majiteľa.

Čo ponúka v rámci prevencie naše pracovisko?

Uvedomujeme si dôležitosť preventívnych prehliadok pre Vás a Vaše zvieratko, nutnosť komplexného obrazu o pacientovi pre správne vyhodnotenie jeho stavu, ale aj finančné zaťaženie spojené s mnohými vyšetreniami.
Preto sme vytvorili balíčky úkonov, ktoré sú  pre majiteľa finančne výhodné (cena za súbor vyšetrení vrámci balíčka bude výrazne nižšia ako keby sa tieto objednali jednotlivo), a nám poskytujú dostatok informácií  o zdravotnom stave konkrétneho zvieratka.

Cenovo zvýhodnené balíčky vyšetrení vrámci preventívnej prehliadky
 

Balíček 1.
Vhodný u dospelých/ranných geriatrických pacientov v dobrom zdravotnom stave bez významnejších rizikových faktorov a predispozícií.
 • Podrobné klinické vyšetrenie - vyšetrujú sa všetky oblasti tela dostupné oku/uchu/čuchu/hmatu vyšetrujúceho lekára za použitia základných prístrojov (fonendoskop, oto/oftalmoskop, teplomer)
 • Vyšetrenie moču - odber moču vykoná sám majiteľ pri venčení psíka, do čistej nádoby v množstve cca 5ml (u mačiek nás prosím kontaktujte ohľadne vysvetlenia metódy odberu moču). Vyšetruje sa hustota moču, jeho pH, prítomnosť cukru v moču, nežiadúcich metabolitov, kryštálov, výskyt krvi, zápalových, epiteliálnych, či nádorových buniek
 • Vyšetrenie stolice - umožňuje detekciu oblých/plochých červov, ale aj jednobunkových parazitov (giardia, kokcídia, toxoplazma)
 • Vyšetrenie krvi - zhodnotenie krvného náteru + stanovenie glukózy v krvi
 • Voliteľná položka podľa konkrétneho  pacienta:
A) ultrazvukové vyšetrenie brucha alebo
B) rentgen hrudníka alebo
C) meranie krvného  tlaku

Cena tohto komplexného balíčka je iba 35 EUR.

Balíček 2.
 • Podrobné klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču a stolice, zmeranie krvného tlaku
 • Vyšetrenie krvi - kompletné hematologické vyšetrenie a najdôležitejšie biochemické parametre, ktoré odhalia ako funguje pečeň či obličky
 • Ultrazvukové vyšetrenie brucha 
 • RTG hrudníka
Cena tohto komplexného balíčka je iba 60 EUR.

Pomôžte svojim rodinným miláčikom prežiť dlhši, zdravší a spokojnejší život. Nezabúdajte na preventívne prehliadky. Vaše zvieratko vám vašu staroslivosť niekoľkonásobne vráti svojou láskou a oddanosťou.