Eutanázia (Utratenie psa)


Už len pri pomyslení na toto slovo behá majiteľom zvierat mráz po chrbte. Veľká väčšina raz bude naozaj musieť dilemu ukončenia života svojho miláčika riešiť. Je spojená s  množstvom otáznikov a neistôt a predstavuje veľmi náročné a emotívne rozhodovanie. Práve preto píšeme nasledujúce riadky, aby sme objasnili celý proces a možno aj trochu uľahčili, či usmernili toto rozhodnutie.

Pod pojmom eutanázia rozumieme šetrné usmrtenie živého organizmu. Umožňuje nám ukončiť priveľké, či nezmierniteľné utrpenie. A tu nastáva prvý problém. Ako rozpoznať, že utrpenie nášho zvieratka už presiahlo únosnú mieru? Keďže je to vždy subjektívne hodnotenie, vyžaduje posúdenie ako zo strany osôb žijúcich v blízkom kontakte s trpiacim zvieratkom, tak jeho ošetrujúceho veterinára. Utrpením môže byť bolesť spojená s úrazom či vážnou chorobou, ktorá nie je z dlhodobého hľadiska dostatočne tlmiteľná. Môže ním byť nevyliečiteľná choroba, ktorá výrazne obmedzuje normálne životné prejavy zvieraťa. Môže ním byť staroba, keď postupná degenerácia orgánových systémov a zhoršovanie sa mnohých životných funkcií výrazne znižuje kvalitu života. Dôvodom k eutanázii  však môže byť aj závažné ochorenie prenosné na človeka, ak by sa jeho prenosu nedalo zabrániť. Špecifickým prípadom je výrazná agresivita, ako napríklad prejav poruchy správania, keď nie je možné vylúčiť útok na človeka.

Je veľmi vhodné sa s myšlienkami o eventuálnej eutanázii zveriť veterinárnemu lekárovi a celú situáciu si poriadne a v kľude prekonzultovať.

V čom je nápomocný veterinár:

  1. Vie odhadnúť závažnosť ochorenia Vášho zvieratka
  2. Vie Vám povedať, kedy už zvieratko trpí a nemá zmysel ho ďalej  trápiť
  3. Vie Vám povedať ako eutanázia prebieha
  4. Viem Vám poradiť, čo ďalej so zvieratkom

A čo samotný majiteľ ?

Majiteľ (a ľudia zo spoločnej domácnosti) najlepšie pozná svoje zviera a vie ako sa správa, keď je spokojné a cíti sa dobre a takisto rozpozná, aké správanie už nie je netypické a môže teda byť  prejavom bolesti,  či diskomfortu, a hlavne vie aj určiť  počet dní/hodín, keď je zviera relatívne spokojné a naopak čas, keď jeho život je naozaj len prežívaním spojeným s veľkým utrpením. Definitívne rozhodnutie je vždy na pleciach majiteľa. Veterinár môže byť pri rozhodovaní len nápomocný, ale len majiteľ zvieratka môže dať súhlas na samotnú eutanáziu.

Rozhodli ste sa, že nastal čas k dôstojnému odchodu nášho miláčika. Ako to vlastne prebieha?
Vždy je dobré sa vopred na tento úkon objednať u veterinárneho lekára, aby sa tým vyhradil dostatočný priestor a čas.  Mnohí majitelia radšej volia návštevu veterinára u nich doma, aby tým čo najviac predišli stresu svojho zvieratka z prevozu a cudzieho prostredia.

Aký je samotný postup pri eutanázii ?

Eutanázia je vlastne predávkovaná anestézia.

Samotný postup pri tomto úkone sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétneho veterinára a aj situácie.

Na našom pracovisku zvieratko najskôr sedujeme, čím prestáva cítiť bolesť a stane sa ľahostajným k dianiu v okolí. Ak je rozrušené, aplikujeme injekciu do svalu, aby sme predišli stresu pri zavádzaní intravenózneho katétru. Ak zviera nekladie odpor, ako prvé sa zavedie katéter, aby sa zaistila bezproblémová a bezpečná aplikácia liečiv.

Neskôr, už pod vplyvom sedatív, aplikujeme prípravok, ktorý spôsobí úplnú stratu vedomia, následne zástavu dýchania a srdcovej činnosti. Ak je kanylácia periférnej žily veľmi obtiažna, zvolí sa aplikácia smrtiacej injekcie hlboko sedovanému zvieraťu priamo do srdca.

Fonendoskopom skontrolujeme srdečnú činnosť, ktorá je do niekoľkých minút zastavená. Väčšinou nastane odchod veľmi pokojne a nenápadne. Niekedy sú však posledné nádychy prudšie, môžu pripomínať lapanie po dychu, je to však len reflexná aktivita umierajúceho organizmu a zviera si to neuvedomuje.

V krátkej dobe po smrti sa môžu objaviť svalové zášklby, spôsobené uvoľnením neuromediátorov z nervových zakončení. Svalstvo análneho a močového zvierača však ochabne a preto môže dôjsť k úniku moču a stolice. Oči zostávajú otvorené.Ak si majiteľ zvolí možnosť zostať so svojim zvieratkom až do konca, bude pravdepodobne svedkom opísaných udalostí.

Čo s mŕtvym telom?

Existujú tri možnosti. Jednou z nich je vziať si zvieratko a pochovať ho napríklad doma na záhrade. Ďalšia možnosť je nechať ho u veterinárneho lekára, ktorí zabezpečí odvoz tela do zariadenia, kde sa vykonáva hromadná asanácia uhynutých zvierat. A poslednou možnosťou je individuálna kremácia v zvieracom krematóriu. Po kremácii zvieratka majiteľ obdrží urnu, ktorú si sám vyberie, s jeho popolom.